Жилищен комплекс „ТЕРА”

Жилищен комплекс „ТЕРА”, състоящ се от Сграда „А” /М, 5 жил. ет., тер. и тав.ет./; Сграда „В” /М, 5 жил. ет., тер. и тав.ет./; П.Г.; Трафопост „D”; в УПИ І – 111, кв. 10 А, местност „Младост” – 4, гр. София

Етап: Груб строеж

Разрешение за строеж от 12.11.2015 г.

 Срок за завършване – началото на 2018 г.

 

Площ УПИ – 7063 кв.м.

Google Maps

Google maps 1

магазин партер                     1407 кв.м.
Лечебно заведение партер 828 кв.м.

ПРОДАЖБИ КОМПЛЕКС ТЕРА